Mind over Matter

QiBalance

Access


källan till

~avgörande förändring ~


The fifth dimension Quantumhealing  


Kvantmedicinsk Frekvensterapi

Dearmorerande effekt med bestående resulten kraftfull behandling som inte känns! Det enda du märker är resultatet!

När problemen i livet har hopat sig, när du sitter fast, har oro eller värk,

ångest eller svårt att komma vidare kan QiBalance Access vara just det som behövs.

För inre och yttre balans är qibalance

behandlingar för hela dig - på alla plan!

allt blir mer medvetet.

Du får större inspiration.

viljan till mer kunskap om dig själv infinner sig.

du blir mer närvarande på livets alla områden.  


QiBalance Access frekvenshealing sker kvantfysiskt på cellnivå med bestående resultat.


Denna behandlingsmetod bygger på att dra ut energilager i stället för att healern ger energi så att du  får åtkomst till ditt sannare jag. Därefter är det lättare för dig att fortsätta på egen hand.


Efter bara 3 behandlingar, har så mycket försvunnit från ditt system kan du komma på dig själv med att du plötsligt

 

* - börjar göra nya bättre val,

* - reagerar på nya sätt, 

* - Agerar på nya sätt.

* - har nya tankegångar

* - Har fått bättre, härligare & friare känslor.


      ~ Utan att du gjort någonting!!!!! ~Du får alltså tillgång till kärnan av din egen inre livskraft.


Du får tre QiBalance Kvantmeditationer till din e-mail så att du kan upprepa den nya programmeringen så ofta du vill.


Du får utöver QiBalance extra verktyg även personligt designade verktyg


❤ Beställer du QiBalance paket, så får du även tre samtalstillfällen med coaching, nya inlärningsmetoder som du enkelt kan applicera i vardagens händelser och upplevelser samt kbt.

Observera att du själv kan bestämma när du önskar ha samtalen över ett tidsspann på ett helt år.
Du får med andra ord en access till en mycket

högre medvetenhet.Du kan förnimma det medan det händer

och sedan bara  uppleva resultatet


Så många människor som i glädje

berättar om hur positiva förändringar har börjat ske direkt!


Det är som en diskrensning i hjärnan

samtidigt som det dammas av ordentligt i kroppens alla system.


Det ÄR verkligen skillnad med

QiBalance Access


Energibehandlande Healingform

på distans eller fysiskt besök

med medial vägledning & Coachande terapi               

                       
 


                         
90% av alla tidigare klienter har upplevt den märkbara och bestående resultaten direkt. De flesta säger att det har varit över deras förväntan!


100% av alla klienter upplever total förändring efter sin sista behandling.


de känner sig fria inombords. Gladare och lättare. bättre fokus och klarare tankeverksamhet. Lugnare och många aha upplevelser. de får plötsligt till livsvaron och upplever det som att de fått en ny plattform att utgå från.


Depression

 Tarmproblem  Migrän     Ångest 

  utbrändhet  

         Högkänslighet

  SKULD OCH              SKAM                 Kristallsjukan  

  vuxetbarn-                problematik

Panikångest  Yrsel    PTSD  Rädslor  

    OVANOR Beroenden              Alkoholmissbruk TRAUMA Auratransformerade

    Nevrologisk skada              PMS                  Nervsystem  

håglöshet

MAG- OCH  TARMPROBLEM                 Klimakteriebesvär 

  Destruktiva tankar   

 restless legs 

koncentrations-

    problem

Rädslor  Trötthet

Reumatisk värk

artros

  Utbrändhet

     Sömnproblem   

   svår värk  

domningar

Medberoendeproblematik

sorg

Alla vi QiBalanceterapeuter hjälper dig

med Medial rådgivning och stödsamtal.

Vi lyssnar och bollar frågor du har, och vi coachar dig med ett holistiskt förhållningssätt för att du ska få en bättre självkänsla! 

Vi bemöter dig Alltid från där du befinner dig!


Förutom stora skillnaden du märker både under och efter behandlingen, kommer den absolut största bekräftelsen på den avgörande förändringen efter cirka 1-3 månader efter sista behandlingstillfället.


Det är den största märkbara glädjen, att behandlingens resultat är permanent och leder till så mycket som är så mycket bättre i ditt liv.


Många glömmer av att de fått QiBalance Access behandling då allt flyter på. Men långt senare får vi glädjande besked från våra kunder.

Därför det är ju som så, att när det som tidigare begränsat dig är borta, fylls du med både tillit och en hel korg fylld med synbara möjligheter. 

Det du velat ha i ditt liv har alltid funnits, men nu finns viljan och framförallt modet att ta emot det.

Även har självkärleken vaknat till att skapa ny verklighet och du lever livet i stället för att överleva livet.För att attrahera saker medvetet med attraktionslagen behöver vi lära oss hur vi skapar en vibration som matchar våra önskningar. Så länge vi har undermedvetna tankar som skapar en lägre frekvens i vårt fält, så attraherar du bara mer av det som fortfarande skvalpar från ditt förflutna.


Med den ökade frekvensen som kommer med behandlingen börjar du helt automatiskt att dra till dig det du vill ha i ditt liv så mycket lättare. Lär du dig även hur du kan fortsätta på egen hand, blir det naturligtvis ännu mer av allting.


Vi är ju hur vi än vänder och vrider på det, som magneter genom vårat elektromagnetiska fält. Och vi möter och drar till oss allt av samma frekvens som det vi vibrerar på.


Nu har du möjligheten att komma upp i frekvens och få access till att manifestera det du vill ha med endast 3 behandlingar. Du blir kvitt de underliggande omedvetna lager som drar till sig oönskade händelser till att lyckas vara lycklig eller bara slippa må skit.


Välkommen till något som verkligen fungerar!