MEDBEROENDE


Från förvirring och förnekelse

till Klarsyn och sjlvkänsla

MEDBEROENDE ÄR INGET VI ÄR.


DET ÄR EN UPPSÄTTNING BETEENDEN VI SKAFFAT OSS FÖR ATT KUNNA FÖRHÅLLA OSS TILL LIVET.


DET ÄR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG ATT MEDBEROENDE ÄR LIKA DYSFUNKTIONELLT SOM VILKET BEROENDE SOM HELST

 

DET ÄR VIKTIGT ATT VETA ATT MEDBEROENDE INTE ENBART HAR ATT GÖRA MED MISSBRUK AV ALKOHOL ELLER DROGER.


DET ÄR SKILLNAD PÅ ATT VARA MED-MISSBRUKARE OCH MEDBEROENDE TILL NÅGON.


BARA GENOM ATT JAG GENOMGÅTT ETT TRAUMA ELLER UPPVUXEN I EN DYSFUNKTIONELL BARNDOM, KAN JAG HA UTVECKLAT DESSA BETEENDEN.


HUR VET JAG ATT JAG HAR ETT MEDBEROENDE?
 • Jag har svårt att sätta gränser
 • Jag anpassar mig oftast eller alltid efter andra
 • Jag tar andras behov före mina egna behov  & jag ser inte mina egna behov
 • Jag har en låg självkänsla
 • Jag åsidosätter mina egna intressen, vänner & annat viktigt för att vara andra till lags
 • Jag är extremt lojal & empatisk
 • Jag känner mig tom och betydelselös om jag inte har någon att ta hand om
 • Jag överengagerar mig i någon annan och dennes bekymmer
 • Jag har svårt att ta mig ur destruktiva relationer och attraheras av personer med behov
 • Jag värderar andras åsikter och känslor högre än mina egna
 • Jag har ett behov av att kontrollera en annan person.
 • Eller en annans persons missbruk   eller destruktiva beteende
 • Jag är konflikträdd
 • Jag tror att jag kan rädda andra från deras missbruk
 • Jag tar överdrivet hänsyn till andra
 • Jag känner mig som misslyckad & som ett offer inför händelser & andras påhopp
 • Jag har svårt att ta mig ur min destruktiva relation. Vet inte om jag ska klara mig själv. 
 • Jag är rädd för repressalier om jag anmäler, vill fly, flytta eller separera.
 • Jag känner mig maktlös
 • Jag känner skam
 • Jag skuldbelägger andra samtidigt som jag känner & lägger skuld på mig själv
 • Jag har svårt att förklara mina känslor & behov - jag intellektualiserar mina känslor
 • Jag har svårt att sätta gränser.
 • Jag är medlidande - inte medkännande
 • Jag tolererar enormt mycket & i smyg är jag ledsen, besviken, arg, sorgsen & förvirrad
 • Jag förväntar mig hur andra ska reagera
 • Jag har normaliserat mitt liv - Gissar vad som är normalt & är van att det som är, är vanligt
 • Jag isolerar mig - av skuld, skam, depression & anpassning
 • Jag har inte förstått att jag missbrukar den missbrukande personen genom att stanna i relationen - Jag är genom det möjliggörare för att detta ska fortsättaEn vanlig missuppfattning när det kommer till missbruk av alla dess slag är att det enbart är den som missbrukar som är problemet. Många gånger föds missbruket av både den som missbrukar och dennes närmsta krets som exempelvis dennes partner. Men hur ska man då som närstående till en missbrukare förhålla sig till missbruket? Eller hur ska man förhålla sig till sin vän eller närstående utan att bli drabbad av det?


Det finns många frågor kring detta och åter vill jag nämna att det inte behöver vara droger eller alkohol inblandat för att det ska finnas ett missbruk av något slag.

Sexmissbruk, matmissbruk, viktkontroll, köpmani, arbetsnarkomani, spelmissbruk, maktmissbruk, tablettmissbruk, träningsmissbruk, kärleksmissbruk. Det finns många olika saker vi kan missbruka och alla som missbrukar något har minst 5 anhöriga som kan skapa ett medberoende till den som missbrukar.


Vill du veta mer?


Sök gruppen "Medberoende - från förvirring och förnekelse till klarsyn och självkänsla" på FaceBook

Där är Annie administratör och sätter dagligen in texter om reflektoner eller nyttig information.

Som medlem i gruppen har du en tystnadsplikt och regler att förhålla dig till.

Annie svarar på dina frågor och ger stöd och råd. Du får även stött ning och reflektoner från andra medlemmar Gruppen har i dagsläget över 1600 medlemmar.Varmt välkommen till en viktig grupp!
 

MEDBEROENDE


Från förvirring och förnekelse

till Klarsyn och sjlvkänsla