TERAPEUT

UTBILDNING

QiBalanceAccess

       

             


Qibalance access

terapeututbildning


Vill du bli en av oss?

Ring eller sänd oss ett mail 

info@qibalance.se


Att arbeta som terapeut är ett fantastiskt

glädjAnde, utvecklAnde, inspirerAnde och givAnde yrke.


Det vet du som redan arbetar som healer eller terapeut.


Det är naturligtvis valfritt om  du vill arbeta som QiBalance Access terapeut som en heltidsyssla

eller inte, men det är en investering i Dig själv oavsett.TERAPEUTUTBILDNINGEN KAN VI GÖRA PÅ DISTANS OM DU BOR LÅNGVÄGA IFRÅN.


För att gå utbildningen till terapeut, behöver du ha utvecklat din medialitet och bör ha arbetat som medium, så du har erfarenhet.

Du bör även ha erfarenhet av antingen healingarbete eller shamansk helandeform och  ha arbetat som terapeut eller genomfört och arbetat med någon typ av behandlingsform innan.

Du bör ha utbildning eller kännedom inom antingen fysiologi, KBT, personlig utveckling eller liknande med termer och förhållningssätt och disciplin.


Denna terapeututbildning grundar sig på tidigare erfarenheter inom healing och medial kanalisering och ett vant bemötande och omhändertagande mot klienter.


Vi är ytterst noggranna med att QiBalance Access terapeuter ska ha kvalitet och har ett estetiskt sinne för spirituell disiplin och genuin ansvarsfullhet samt engagemang samt ett holistiskt förhållningssätt.I UTBILDNINGEN INGÅR


* I första steget blir du intervjuad och behöver svara på frågor.


* Du får tre stycken QiBalance Access-behandlingar för att du ska komma upp i frekvens.

* Du får ett fysiskt eller elektroniskt kompendium

   och vägledning. Fysiskt eller via skype och telefonsamtal.

* Två initieringar


* Du ska efter dina initieringar, utföra tre elevbehandlingar

   med tre utförda behandlingar till varje klient. Du gör Totalt 9 behandlingar


* Elevbehandlingarna är inte avslutade förrän dina klienter svarat på en enkät. 

   Enkäten innehåller frågor angående deras behandlingar av dig, hur du upplevdes som terapeut.

   Hur de upplevde dina färdigheter och vad dina klienter upplevt för resultat.

   Både under och efter deras behandlingar.


* När du fått ditt certifikat får du om du vill för en viss årlig summa finnas med på vår hemsida

   vilket innebär att du alltid kan hänvisa eller länka dina klienter till hemsidan för information.


* Du får tillgång till QiBalance-loggan för ditt visitkort. 

* Du är inbjuden som terapeut till QiBalance fb sida. Därmed får du tillgång till reklam som du kan         använda dig av genom att dela eller hänvisa till.


* Du är en i QiBalance-gänget, vilket innebär att du har nära kollegor med verbalt utbyte och vi byter eller ger varandra kostnadsfria behandlingar för att vi ständigt ska vara på topp och i balans. 


* Och livet pågår ju.

* Som terapeut har du hela världen att arbeta över. Det finns inga begränsningar!


Varmt välkommen som en av oss!