OnLineKurser

by

QiBalance


Är du den som


ÄLSKAR fÖR MYCKET?Undrar du varför du inte blir respekterad, känner dig sviken , eller varför du  kommer i andra hand.


Blir bortvald, ständig blir besviken eller varför blir du alltid blir manipulerad & beskylld?

Inte kan säga nej & utplånar dig till utbrändhet?En kurs för dig som undrar om du har en medberoendeproblematik och hur du tar dig ur den


.....................................................................................................................................................................

HUR VET JAG ATT JAG HAR ETT MEDBEROENDE?


▸Jag har svårt att sätta gränser. ▸Jag anpassar mig oftast eller alltid efter andra

▸Jag har en låg självkänsla    ▸ Jag är extremt lojal & empatisk

▸Jag tar andras behov före mina egna behov & jag ser inte mina egna behov   

▸Jag överengagerar mig i någon annan och dennes bekymmer

▸Jag åsidosätter mina egna intressen, vänner & annat viktigt för att vara andra till lags  ▸Jag värderar andras åsikter och känslor högre än mina egna


▸Jag känner mig tom och betydelselös om jag inte har någon att ta hand om   

▸Jag är medlidande - inte medkännande  ▸Jag har svårt att sätta gränser. 

▸Jag har svårt att ta mig ur destruktiva relationer och attraheras av personer med behov  ▸Jag tar överdrivet hänsyn till andra   ▸Jag känner skam  

▸Jag har ett behov av att kontrollera en annans persons missbruk eller destruktiva beteende   ▸Jag har normaliserat mitt liv  ▸ Jag känner mig maktlös

▸Jag tror att jag kan rädda andra från deras missbruk ▸Jag skuldbelägger andra samtidigt som jag känner & lägger skuld på mig själv   


Jag tolererar enormt mycket & i smyg är jag ledsen, besviken, arg, sorgsen & förvirrad  

▸Jag gissar vad som är normalt & är van att det som är, är vanligt

▸Jag isolerar mig - av skuld, skam, depression & anpassning  

▸Jag känner mig som misslyckad & som ett offer inför händelser & andras påhopp

▸Jag har svårt att ta mig ur min destruktiva relation.

   - Jag vet inte om jag ska klara mig själv.  ▸Jag förväntar mig hur andra ska reagera  

▸ Jag är rädd för repressalier om jag anmäler, Jag vill fly, flytta eller separera. 

▸Jag har svårt att förklara mina känslor & behov - jag intellektualiserar mina känslor

 ...............................................................................................................................................................................................................................
                         


 
                                                 


                             

för dig som undrar om du är medberoende eller vill veta merDu får en i denna kurs en överskådlig forskningsbaserad information och

pedagogisk inblick i vad som triggar och skapar symbios till den som missbrukar.


Det ger dig förståelse för dig själv

och även den missbrukandes problematik och missbruksbeteende.


Vi samtalar om vad missbruk är och vilka olika typer av missbruk det finns. 


Du får inblick i vad skillnaden är mellan missbruk, medmissbruk och medberoendeproblematik.Vi lägger fokus kring ditt personliga problem och vad som händer med oss människor som råkar ut för detta.


Vi går igenom steg för steg över en pedagogiskt upplagd PowerPoint  med fina bilder och text som vi kommer att resonera kring och det kommer att hjälpa dig till reflektioner och vägledning


ca 2 tim - 600 kr Kursen fordrar att du  laddat hem skype.

Är jag medberoende?


En kurs för dig som vill lära dig sanningen om dig själv

Självbild * självkänsla * självförtroende


En pedagogiskt upplagd & riktigt laddat inspirationsfylld kurs.

Du får lära dig att bli fullständigt mänsklig. Avslappnad, glad, balanserad i tankar & känslor. Öppnar till sensitivitet & tillfredställelse.

Det du kommer att upptäcka är att du kommer att vakna.

Lära dig använda tillfälligheter.


4 Kurstimmar  800 krDet kommer med tekniken helt automatiskt, & kommer att ge dig nya föreställningar som leder ditt inre medvetande & ditt sinne fram i lätthet där du förändrar gamla föreställningar om sådant du käntsom smärtsamma minnen

 

  En kurs för dig som vill lära dig om vilka karaktärsdrag du har


En pedagogisk & inspirationsfylld kurs som ger dig tillfällen till både skratt & befriande föreställningar.  Vi går igenom de 4 karaktärernas beteende & vilka  känslor som ligger under beteendet. Det gör att du kommer att förstå dig själv bättre , så du vet vad du ska fokusera på. Vi reder också ut vilka av dessa som du fortfarande styrs av & som hindrar dig att ha bra relationer.

Du får individuell vägledning & fungerande verktyg.

Ämnen som tas upp är gränssättning & ord som kan förändra. Du får många insikter.


Även i denna kurs finns faktabaserad & utförlig information om den beroendes inverkan & påverkan på dig & ditt liv. Vad du kan bli uppmärksam på & hur du kan ta dig ur.

3 Kurstimmar 800 kr

Om ni bildat en grupp om max 3 pers sänks priset till  300kr/pers 

Kursen fordrar att du laddat hem skypeQibalance

Paketserbjudande!


dU FÅR TRE QiBalance-behandlingar + 3 samtal innefattande

coaching, vägledning, rådgivning och verktygslåda

för totalt 3400 kr

 Du sparar 590 kr då det ordinarie.priset är 3990 kr