Vad är 

PSYKOMETRI


                  

 

Psykometri


Intuition har vi alla. Men ofta kan det vara svårt att verkligen lita på sin intuition.

Psykometri är därför ett både roligt, spännande och bra sätt att lära dig lita på din intuition och lära dig vad det verkligen är. Många kallar den magkänsla, men den kan lura dig på villovägar.


Tekniken för att bli bättre eller öva på din intuition kallas psykometri. 


De flesta medier och personer som är i träning för medialt arbete anväder sig av psykometri för att få ut så mycket som möjligt kring informationen som finns i ett föremål och dess historia.


Allting är ju energi. Vi människor är egentligen enbart energi. varje cell är energi. varje känsla har en frekvens av energi. där ilska, rädsla och sorg har en lägre frekvens och glädje, kärlek och eufori eller lugn har en högre frekvens av energi.


Dessa energier är ibland så starka så att de har lämnat avtryck i vissa föremål eller platser. 

avtrycken från energin blir då alltså som ett energiminne i olika föremål. 

Det är inte enbart föremål som vi kan läsa av energier från.

även människor kan vi läsa av på detta ibland omedvetna sätt och även plocka upp den här energin och tro att det är sin egen. 

Med att lära dig psykometri, lär du dig även att lära känna dig själv, vilka förmågor du inte visste att du hade och att skilja enklare på andras energier och dina egna.Intuitionen varar i allmänhetnågon sekund, sedan börjar tankar att ta över och du kan omöjligt lura dig själv till ursprungskällan av intuitionen då tankarna stör.


Intuitionen har vi stor nytta av i alla lägen i livet.

När och om vi ska flytta, byta jobb, studier, vilken väg vi ska ta i livet eller om vi inte vet vart vi ska då vi orienterar oss.


Det är också bra att veta om och när vi ska eller kan lita på en annan person. Iblan kan vi lätt känna att de ljuger eller inte går att lita på, men våra rädslor kan även stå ivägen i vårat undermedvetna och göra våra val mycket svårare än de skulle kunna vara.


Att öva upp intuitionen är bra för alla ovasett. I affärsvärlden, i säljbranschen, i chefsposission, ledarskap, kärleksval, föräldrar, ungdomar. Alla tjänar på att öva upp sin tillit till sig själv och därmed ökar intuitionen.Allt går hand i hand. Är din intuition stark, vet du att du gör de rätta valen i rätt tillfälle.

Om du är intresserad av personlig utveckling, mindfullness eller om du är på en andligt spirituell resa och vill utveckla den, så är psykometri nyckeln.


Med psykometri lär du dig känna in, skanna av, höjer din självkänsla och lär dig lita på din rätta sanna känsla, skanna av, läsa av och att uttrycka det du känner eller lyssna till ditt inre och känna dig fullt säker på att du gör de rätta valet utan att fundera om du gjort rätt eller fel.


Psykometri


Psykometri kallas den teknik vi använder oss av för att läsa av energier i olika föremål, som berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. Klassiska föremål att läsa av är smycken såsom klockor, halsband, broscher och ringar, då det är väldigt personliga föremål som ofta varit personen väldigt nära under en längre period av tid. Informationen får vi ofta i form av exempelvis bilder, ord och känslor.


Hur psykometri fungerar


Allt består av energi. Energi är rörelse och består av plutoner och elektroner. Dessa är som sagt ständigt i rörelse och vi känner dessa  i form av vibrationer eller frekvenser.


I ett rum eller föremål, eller för den delen även människor finns energi som bland annat information från tidigare händelser lagrade.

Från andra personer eller i vissa utrymmen kan vi direkt känna om de är otrevligt eller harmoniskt, stressande eller om det ligger fara eller ilska i luften.


Vårt elektromagnetiska fält, består av samma elektromagnetiska energi som en Magnetkamera använder sig av vid en MR röntgen.


Ett annat ord för människors och allt levandes elektromagnetiska fält kallas för aura.


I det detta fält lagras våra cellminnen och minnen, känslor, tankar och upplevelser finns lagrade i olika energifält i detta fält.


När vi håller i ett föremål förs denna energi över till föremålet,kläder vi bär, hus eller rum vi bor i eller befinner oss i.


Energin finns sedan där tills föremålet blir renat från energier.

Personer som har fötts med eller tränat upp sin känslighet och förmåga att känna in energier kan sedan läsa av energin i föremålet, och informationen förs då över i form av exempelvis bilder, symboler, känslor eller ord.


Personen som läser av föremålet kan då känna in olika händelser bakåt i tiden och ge en bild av vad det var för person som ägde föremålet, och kan känna in energin från dåtid fram tills nutid.


I vissa fall sägs man även ha kunnat ge information om kommande händelser som ännu inte skett i personens liv. Denna förmåga tränas upp per automatik och kallas för klärvoajans.


Det är också möjligt att få information om händelser som har skett på platsen där föremålet har funnits, då även den energin kan lagras i ett föremål om den är tillräckligt stark.


Vid psykometri arbetar vi med vår intuition och vårt undermedvetna och högre medvetande,- inte med andevärlden.


Om vi läser av ett föremål som tillhört en person som nu är avliden betyder inte det att vi kan få kontakt med den personen, utan att vi endast kan läsa av de minnen som föremålet fångat upp av personens energifält. Det går att läsa av energin från föremålen från både personer som gått över på andra sidan och nu levande personer.


Allt har en energi. Tankar har den högsta frekvensen, känslor lite lägre vibrerande frekvens och den fysiska kroppen har den lägsta frekvensen. Det är omöjligt att känna av på ett äkta sant sätt om vi inte är förankrade i oss själva. Om vi med andra ord är alldeles för mycket uppe i tankar och i "det blå". Därför ligger den första grundtekniken i att bli mer kroppsmedveten och i ett mindfullt stadie. Vilket i våra kurser ligger i övningarna tillsammans med vägledningen och de roliga momenten.


Hur man kan läsa av föremål


Att försöka läsa av föremål är ett väldigt bra sätt för att träna upp din förmåga att känna in saker, och framför allt att lära dig kunna se skillnad på dina egna känslor och tankar och den energi som till exempel föremål förmedlar.


Detta är sedan till en stor hjälp om du till exempel vill försöka få kontakt med andevärlden. Därför är psykometri ofta ett första steg i mediala utbildningar.


För dig som väljer att gå en psykometrikurs, var helst

du går den, så lovar jag att du seglar iväg med

kunskaper du aldrig kunnat drömma om.


välkommen till en ny värld
Qibalance access