Vi ser djupare in iQiBalance Access


KvanthealingMed Helande på Själslig nivå


 Aldrig förr har vi kunnat arbeta så lättsamt, men samtidigt på ett så djupt och högfrekvent plan, som NU med kvantmedicinska behandlingar


En healing med QiBalance Access hjälper dig att börja vibrera på din ursprungliga resonans – den frekvens som ger dig din naturliga balans.

DÄR EFTER HÖJS DEN KONSTANT MED JORDENS OCH UNIVERSUMS SVÄNGNINGARDen hjälper dig att integrera lättare i alla frekvenshöjningar som sker 


som begränsade varelser och varande tenderar vi att fungera utifrån tankar och känslor.

i qibalance behandlingarna handlar det om att befria dig från polariteten, fångenskapen, betingelserna och begränsningarna av dina tankar och känslor. 


polaritet hindrar oss helt enkelt att se saker som de verkligen är, och därmed förändra det vi skulle vilja ha förändrat. det gör att vi fortsätter fungera utifrån vårt trauma och drama, vår upprördhet och våra intriger. Vårt polaritetsberoende är ett av de starkaste beroenden som finns.


vi får i qibalance kraftfulla verktyg möjligheten att befria och lösgöra oss från det och i stället börja fungera utifrån ett tillåtande förhållningssätt, där allt enbart är en intressant synvinkel eller ståndpunkt. vi blir mer medvetna om alla livsområden som vi antingen har anpassat oss till och håller med om, eller där vi motsätter oss och reagerar på åsikter, tankar, känslor och det vi tror på. dömande, slutsatser, övertygelser och det vi överväger. vi kan med qibalance i stället börja frigöra oss genom att påninna oss själva om att allt vi tänker, känner, tror och dömer eller beslutar enbart är en intressant åsikt.


qibalance hjälper oss få styrkan inifrån vilket bidrar till att vi blir mer dynamiska. vi påverkas då inte längre av någon påverkan från andra människor, platser eller av andra energier.  när vi blir balanserade, mindre stressade, mindre grubblande blir vi mjukare, mer följsammare, starkare och mer kärleksfulla varelser. förmåga till bättre fokus och koncentration. bättre sömn och högre livskvalitet. 

på sikt höjs självkänslan och självsäkerheten.


vi blir mer medvetet medvetna.


flertalet upplever att de är fria från åkommor, smärta och värk.


Det är några av "bieffekterna" du kommer att uppleva!Observera att

Vi QiBalance terapeuter följer den svenska lagen om

att vi varken botar eller lovar någonting.


Men vi och våra kunder har upplevt rent magiska resultat,

Studierna under 15 år har visat prov på resultaten.


En QiBalance Access behandling går inte att förklara med ord,

den behöver upplevas!
Resultat av behandlingen


Det är naturligtvis individuellt. Men helt klart infinner sig känslan och befinnandet som att bli som ett finstämt instrument där hela kroppen med sinnet kommer i balans och där du får de pusselbitar på plats som du så länge sökt. Mängder av aha-upplevelser!


Det sker genom att energin drar ut stagnationer så ditt inre system, - på alla plan, psykiskt, emotionellt och fysiskt rensas från orskaker som gett dig de problem du upplever dig ha i dagsläget. Det kan vara från barndom, chocker eller trauma, dysfunktionell barndom eller "bara" knasiga övertygelser om att du inte duger som du är. Så när de är utdragna, höjs din frekvens per automatik.


Då börjar du få åtkomst till din egen inre gudomliga livskraft.

Det du alltid längtat hem till. Där lugnet och självkänslan existerar.


Många har blivit helt befriad från så kallad medberoende problematik genom att de fått nya och sundare fungerande förhållningssätt att sätta tydliga gränser och godare självkänsla.


Ångest och panik minskar markant eller försvinner helt.

Missbruk av olika karaktär, trasiga nervsystem som gett darrningar, skakningar, kramper. Eller kristallsjuka, sömnproblem, migrän, ryggskott, svår värk, magproblem, yrsel, restless legs, koncentrationsproblem, rädslor av olika karaktär, överkänslighet, depression, ishias, blodförgiftning, artros eller reumatisk värk är bara några av symtom som våra klienter känt sig blivit helt befriad från. Möjligheterna till läkning är oändliga!

På ett obemärkt sätt har det bara försvunnit. 


Många har märkt att de är lugnare vid bilkörning i trafiken.

Flertalet har fått mer hållbara relationer, eller fått kärleken att blomma igen, eller fått mod att separera. 

Fler har fått jobb efter lång tids arbetslöshet eller fått nya idéer till nyskapande. Några har fått igång sina företag till att blomstra igen. Eller så har de funnit vad de verkligen brinner för att göra.

Det är magiskt!Ingen av oss är helt fritt från ärr, emotionella sår eller blockeringar. Du är med om olika mer eller mindre traumatiska upplevelser under hela ditt liv, som på ett eller annat sätt sätter spår i din kropp, ditt sinne och i ditt system.

Många av oss har arbetat hårt och länge med att rena våra system och komma till rätta i oss själva och med vår plats i samhället. Att leva vår dröm. Vi vill bli bemötta med respekt och några av oss har förfinat sig själv med personlig utveckling för att hitta tillbaka till sig själva och vår kärna.

Men få av oss har lyckats fullt ut då vi inte har all information om det vi bär med oss.


Vi behöver en motpol och koder som ger access

till en åtkomst till det vi själva inte kan se för att ett större, dearmorerande, bestående helande ska äga rum.


En av våra klienter berättar


"Jag är så tacksam över behandlingarna jag fått. 

Allt som sagts av vad du såg om mig stämde så bra in.

Jag har kunnat släppa taget på så mycket som jag inte trodde skulle

kunna gå. Och jag har kunnat gå vidare. 

Jag känner mig glad nu, och lätt i min kropp.

Och själsligen är jag lugnare. 


Några dagar efter första behandlingen, när jag lagt mig för 

kvällen, hade jag mer ont än vanligt i höft och ben. Jag somnade

till slut, men vaknade av feberfrossa. Värken i höften och länd-

ryggen släppte sakta och steg långsamt upp till axlarna. Jag kunde

följa förloppet som säkert tog en timma. Jag somnade. När jag

vaknade kunde jag vända mig i sängen helt utan smärta alls av

artros i höften. 

Jag har efter tre behandlingar och nu fem veckor senare

inte ont i höften längre. Jag går utan att halta! 

Jag är så tacksam"! 

// Inger N

Få större tillgång - Access


♡ Frigör dig från negativa känslor och reaktioner

Frigör dig från ångest, oro och rädslor

Synkroniserar din personlighet med din själ och ande

Du får förbättrad koncetration och fokus.

Frigör dig från negativa tankar

Du får större motivation

Upplösande av blockeringar i hjärtat - hjärtchakrat

Mer kärleksfull och "mjukare kanter"

♡ Förstå dig själv bättre

Ökad självrespekt och lättare att sätta gränser

Balanserar alla dina fysiska & energisystem - chakrabalansering

Upplösande av eteriska trådar kopplade till "negativ" energi - upplevelser som kommer ur möten med andra människor eller situationer i nuvarande eller  tidigare liv tas bort.

 Lättare att stå i dina egna energier och behålla din energi

Mindre påverkan från din omgivning och andras energier

♡ Fri från smärta och andra sjukdomar där läkare inte funnit råd (Exempelvis blodförgiftning, reumatisk värk där medicinen inte räckt till).

         ♡ Migrän ochklimakteriebesvärTarmsjukdomar, medberoendeproblematik och mycket mer.

Avlägsnande av negativa entiteter, föreställningar, rädslor, mönster och trauman.

Helande av traumatiska dödsupplevelser eller annat trauma eller posttraumatisk stress.

Upplösande av själskontrakt eller karma som inte längre tjänar sitt syfte.


Behandlingen passar alla oavsett ålder eller sjukdom.


I QiBalance Access kvantfysiska behandling arbetar vi på ett högre frekvensplan för att du ska bli så finstämmig som möjligt för att slippa friktioner i vår nya femdimensionella värld.


Likt EMI- åtkomst via ögon- kopplat till att förändra minnen på energinivå.


Access Bars consciousness, med dess åtkomst via sensoriska nervtrådar till minnescentran, synapskopplingar - som en diskrensning i hjärnan.


Andlig kirurgi, som frigör hopkopplade synapser och olika centran i hjärnan så att beteenden förändras, eller den fysiska kroppen, auran mm.


Shamansk behandlingsform, med dess utdragande effekt av energier och  dearmorering så att förändringar sker på cellnivå med bestående effekt. 


Kinesiologi, med dess effekter. Balanserande av frekvenser, acupunkter, element meridianer och nervsystem samt endokrint och vaskulärt system.


Flertalet fysioterapier som hjälper alla system i ditt -vaskulära och  -endokrina system, muskler, bindväv  och hormoner!Behandlingen påverkar hela kroppen och alla dina system under en och samma behandling och arbetar olika på olika nivåer och tillfällen, steg för steg i de tre behandlingarna som görs. Men mycket sker redan första behandlingen.


.

De blockeringar och symptom du upplever behöver heller inte enbart vara dina egna. En del "ärver" du av dina föräldrar och deras invanda beteenden, som du härmat, eller plockat upp och tagit efter och sedan präglas av och omedvetet fortfarande styrs av.

Så kallade dogmestationer och dess värderingar.


Behandlingen är dearmorerande

Varmt välkommen