Qibalance access

Kvantmedicinsk 

energibehandlingDitt liv i balans

~för sinne kropp & själ~

Quantum vortex

sessions

by QiBalance


Kvanthealing

med

QiBalanceAccess

 
QiBalance Access är en kraftfull, opåverkbar och extremt högintelligent helande energibehandling. 


I stället för att du får energi från någon annan, drar terapeuten ut alla dina stagnationer, och kanaliserar det utanför dig.

Samtidigt får du information från din qiBalance- terapeut vad det är som är nu lämnat dig. Det kan vara trauma, gammal eller nuvarande smärta och var den suttit.


Gamla minnen från din barndom kan visa sig och du får råd hur du kan förhålla dig till din omgivning samt verktyg för att hantera och bearbeta gamla vanor till nya bättre beteenden. 


 Access till högre medvetande kommer automatiskt genom behandlingen.

 du börjar   bli allt mer medvetet  medveten.

 det upptäcker du genom att du får en  mängd olika aha-upplevelser.


                  Det blir även en Access - alltså åtkomst.  mellan hjärna och hjärta så att du kan börja samarbeta med dig själv. du får Access till ett sannare jag.


Din Puls, dina andetag, ditt hjärta och din hjärna börjar samarbeta. Det är underbart! 😊

Cellminnen, blodsminnen, arv. Inlärda beteenden och sensoriska nervtrådar och synaper som styr dig på ett autonomt plan stimuleras eller kapas/elimineras helt,

gamla föreställningar och beteenden som du styrts av oskapas och dras ut.


Du upplever ingen smärta,


Du genomgår inte någon upprepning av sorg

eller jobbiga känslor under tiden eller efteråt.


När chocker, trauman eller stagnerad, lagrad

energi från minnen och känslor är borta

börjar ditt jag att generera livskraft på ett påtagligt berikande sätt. 


Förutom den stora skillnaden du upplever både under behandlingen och direkt efteråt, kommer den absolut största och avgörande förändringen efter ca 3 till 4 månader

.

Det är fullt naturligt att vi glömmer av att vi haft det jobbigt eller haft smärta och värk då livet flyter på,

och här upplever vi att Många glömmer av att de fått QiBalance Access behandling då allt har känts. så bra så länge.


Men långt senare har vi fått glädjande besked från våra kunder.

För det är ju så, att när det som begränsat dig tidigare är borta, då fylls vi på med både tillit och en hel korg fylld med synbara möjligheter. 


Det du velat ha i ditt liv har alltid funnits där, men nu har du fått access till den. din vilja och framförallt modet att ta det där steget utan motstånd, eller att verkligen våga emot det vi får.


självkärleken brukar såklart vakna till liv.  förmågan att leva livet i stället för att kämpande överleva det. självkännedom, sjukdomsinsikt, gränssättning och förmågan att vara konsekvent är starkare. självkänslan, självförtroendet och självmedkänslan är delar som alla brukar stärkas för att kunna jobba vidare med.Du kan aldrig påverkas av terapeutens tankar, ego eller energier.

Terapeuten fungerar enbart som en "sugande" kanal för den energi som du släpper ifrån dig.


Terapeuten berättar för dig under behandlingen, medan det händer, så du förstår vad exakt du befrias från,

Det gör terapeuten genom sin mediala och klärvoajanta förmåga. där även shamansk helandekonst ingår i vår kvantmedicinska frekvensbehandling.


Allt som tidigare gett dig former av lidande och hinder du upplevt dig ha försvinner från ditt system.. undan för undan för varje behandling med vissa delar och allt på en gång med andra delar.


Även den mest kritiska och skeptiska person blir överbevisad av resultaten som kommer efter behandlingarna.


Du behöver endast mellan 1-2 behandlingar för att känna att något påtagligt hänt.

Du behöver mellan 2-4 behandlingar för att för att det ska bli bestående resultat.


När du fått dina behandlingar har din energifrekvens höjts.

Du gör automatiskt bättre val i ditt liv utan begränsande tankar och känner dig friare i sinne kropp och själ.Befriad från inre obalanser


Vem kan göra en behandling?


  • Alla kan ta emot denna behandling.

     Även de som äter medicin eller har någon form av diagnos eller missbruk.


  • QiBalance healing/behandling är intelligent energi.

den samarbetar helt med ditt system och därför för det bästa.

terapeuten kan inte "styra" behandlingen omedvetet. vår disciplin tillåter inte heller att göra det medvetet. Detta ger oss alla en stor trygghet. 


  • Behandlingen fungerar alldeles utmärkt även på barn och på djur.
  • Behandlingarna passar även de som genomfört en AuraTransformation


Flertalet AuraTransformerade personer, som även varit AT förmedlare har genomgått alla de tre till fyra behandlingar som behövs för att spräcka "bubblan" och känslan av att må dåligt eller att ha nått det "berömda taket" har gett vika.

De känner åter glädjen och friheten.

Flera tidigare AuraTransformerade personer har valt att bli QiBalanceterapeuter.

Detta har jag personligen varit mycket positivt inställd till. Då de har med sig så mycket mer erfarenhet på vägen, som faktiskt AT har bidragit till.


  • Behandlingen hjälper lika bra för alla


  • med exempelvis ADHD, ADD, utmattningsyndrom, postraumatisk stress, chock, högkänsliga (HSP) Autism, Aspbergers, medberoende, missbrukare. Behandlingen tar inte bort diagnosen, men balanserar upp och tar bort mycket som stör den som känner sig drabbad av någon av dessa symtom.   • Vid missbruk


hjälper det mycket att få bort allt som ligger till grund för missbruket och tar udden ur suget. Detta hjälper personen att vilja och att få kraft i sitt eget stöd att vilja då suget försvinner. Hur behandlingen har hjälpt eller reparerat mellanhjärnan där den logiska delen som är förstörd vid ett drog eller allkoholmissbruk blir, vet vi inte ännu. Vi har endast sett att det har hjälpt missbrukaren att komma ifrån beteendet


Hur fungerar en behandling i praktiken?


Gå in i en helt ny fas i livet

med helt nya möjligheter än vad som tidigare varit möjligt.

Känslan är obeskrivlig!


Idag är det många som endast överlever livet,

är Du redo att börja LEVA?!


Distansbehandling

Vi tar mest emot alternativet Distansbehandling. Dels eftersom vi terapeuter jobbar över hela Sverige och hela världen. Många föredrar en distansbehandling då de insett att den fungerar precis lika verksamt. 


Distansbehandling 

Då befinner du dig hemma i din egen lugna vrå under en go filt. Eller vart som helst. Bara du kan sitta ifred en timme och kunna koppla av.


Under behandlingen sitter du i telefonsamtal med terapeuten.

Du är aktivt närvarande under hela sessionen och kan hålla ditt samtal med din terapeut om vad du vill. Behandlingen skiljer sig inte från den fysiska behandlingen. Den är lika verksam och du får samma hjälp.


Se till att vara förberedd.

Se till att du har fungerande hörsnäckor eller en bra volym på mobilens högtalare.

I övrigt sker det samma som vid en fysisk behanling.

 


DEN SOM ÖNSKAR KAN FÅ SIN AURA AVLÄST.

DET ÄR ÄVEN MÖJLIGT ATT FÅ INFORMATION OM DINA GUIDER ELLER ANDRA NÄRA OCH KÄRAS HÄLSNINGAR DÅ DET ÄR RELEVANT TILL BEHANDLINGEN.

DU SOM ARBETAR MED DITT PERSONLIGA VÄXANDE ELLER ANDLIGT VÄXANDE KAN FÅ VÄGLEDNING I SAMBAND MED BEHANDLINGEN.

DET GES ÄVEN PRAKTISKA UPPGIFTER, TIPS, RÅD OCH VERKTYG FÖR DIG SOM BEHÖVER DET.


OM DU HAR BESTÄLLT ETT PAKET OM 3 BEHANDLINGAR OCH 4 SAMTAL

INGÅR DET I SAMTALEN TOTALT 4 TIMMAR COACHING, MEDIAL VÄGLEDNING, VERKTYG OCH GODA PRAKTISKA RÅD. 


fysisk behandling

Du gör ditt besök till terapeuten och där sitter du i en 60 minuter skön vila.


Du får medial vägledning och rådgivning under pågående behandling som ger dig bekräftelser på vad som pågående dras ut - precis som vid en distansbehandling.


Du är aktivt närvarande under behandlingens gång.

Du kan ställa frågor och du kan berätta om dina problem eller ditt liv.


Du kan komma att känna hur fötter och ibland ben blir laddade lite tydligare än på distans. Det är även individuellt och det kan ske lite olika från gång till gång.

Det är det elektromagnetiska fältet kring dig som laddas.  Du kan uppleva det som att fötter och ben har somnat fast att de inte har det. Det är lite spännande 😊 


Med att det elektromagnetiska fältet blivit starkare innebär att du är bättre skyddad och rustat för att vistas i världen utan att känna dig trasig och naken.

En känsla vi kan ha då vi är  utbrända eller högkänsliga.

En del personer kan känna detta även på distans.


Du får tips och råd för olika förhållningssätt, en meditation, hur du kan fortsätta på egen hand. Alla råd är individuella utifrån var du befinner dig och under behandlingarnas gång.


Det är tillåtet att spela in pågående behandling via din mobil.

Praktiskt taget är det ingen skillnad på distansbehandling eller fysisk behandling.

De ger samma resultat och behandlingarna har samma innehåll.

           Vad händer efter behandlingen? 
Många upplever att de känner sig tom på ett mycket positivt och behagligt sätt samtidigt som de säger att de känner sig fria och mer stabila. Många har också känt sig mer kärleksfulla och att en trygghet har infunnit sig. 

Det kommer naturligtvis med att du nu är mer i balans med din egen naturliga ursprungsfrekvens. 

Du är tömd på mycket av det som tidigare hindrat dig från att vara och känna dig lycklig.

Du är tömd på det som hindrat dig att göra det du vill göra eller skapa.

De flesta upplever ett stort lugn, klarhet i huvudet och en lätthet i kroppen.


Livsenergi pulserar genom kroppen med större kraft och omfattning.

Livet flödar lättare och de flesta upplever en enorm lättnad direkt efteråt

med att de känner hur inget negativt längre påverkar som förr,

genom att gamla präglingar är borta.


Upplevelser som att känna dig hemma i dig själv.

Mer sann i din essens.

I större kontakt med dig själv.

Med detta upplevs större god självkänsla.


Gemensamt upplever de flesta att det är lättare att vara mer sann i samtal

med andra vilket upplevs högst befriande. 

Livet blir konfiktfritt i högre grad.


"Bråkar vi inte med oss själva, bråkar vi heller inte med världen" :-)


Intuitionen blir starkare och tydligare.

Vanligt är att få ett flöde av aha-upplevelser. Av sådan typ att de ger nya sätt att hantera situationer och vardag på. Nya tankebanor och nya sätt att förklara saker och känslor på. Utan att du ens tänkt på hur du skulle säga eller göra, så hör du dig säga något klokare eller märker att du bara gjorde något du tidigare inte klarat att göra.

Du blir du, med andra ord. Det är rätt magiskt!


Utöver detta uppstår ett högre medvetande. En del får ökad sexlust och bättre samlevnad. Livsglädje och inspiration att göra det du längtat efter.

Större mod och vilja och kraft att utföra dina önskningar. 

Och du lyssnar och  följer dina egna val med större ansvarsfullhet mot dig själv och din omgivning.

Upplevelser att nya tankebanor integreras vart efter så att du hela tiden utvecklas.I och med att respekt för dig själv börjat integrerats och du därmed inte längre automatiskt projicerar, och att ditt mod ökat med större självkänsla,

så möter du människor på ett mer befriande sätt och ser din värld med klarare ögon!


Grattis till ett nytt sätt att leva!


Välkommen

QiBalance AccessEn av våra kunder berättar;"Jag har testat en full behandling.Efter första besöket så kändes det

verkligen som det hände någonting med

mig. Ett lugn i kroppen men framförallt

i tankarna.

Det besöket höll i sig i en vecka.


Det andra besöker var annorlunda.

Den här gången kände jag hur gamla

saker drogs ut ur mig och jag blev lättare

på något sätt.


Det var som att allting var i balans i

kropp och sinne samtidigt som jag hade

mycket mer platsi min kropp.


Det gjorde det lättare att ta in nya saker och koncentrationen på det som är så viktig ökade väldigt mycket.


Efter 2 veckor var dags för mitt sista besök. Det blev på det djupaste platet.

Sedan dess har jag mått väldigt bra, både i kroppen och mentalt.

Allting i livet har varit lättare.Både i kroppen och själen. Jag har börjat förstå och samarbetar bättre både med mig själv och andra kan jag säga. Tack!"


     Kristoffer Degen, Atlasterapeut, har gett oss 5 stjärnor✨✨✨✨✨

 

Q

A

Varför är priset sänkt från 1100 kr till endast 780 kr?


Därför vi tycker att ALLA ska kunna ha råd med den!


Idag, när vi terapeuter  kan ge behandlingen utan att själv må dåligt eller påverkas av smärta under tiden eller efteråt tar det heller inte på våra egna krafter. 

Det har tagit flera år att förfina metoden.


Men nu när det är en annan tid med totalt sett högre frekvenser och att terapeuternas kroppar kanaliserar bättre så har vi  kärleksfullt sänkt priset. 

Både på samtal och behanlingar försöker vi ha så bra och låga priser som möjligt och ändå vara professionella