I en vacker samverkan

med Ärkeänglar och i källan ✨


Kvantfysik och andlighet är begrepp som är ingen egentligen kan förklara vad det är. Det går på något sätt bortom oss. Och egentligen har det ingen betydelse hur vi blir fria från lidandet. Eller hur vi blir medvetet medvetna. Huvudsaken är att vi blir det.


Egot lever rövare och vill visa upp alla saker vi gjort fel i våra liv. Och det vill endast försvara sig självt och hålla oss kvar på den lägre frekvensen där egot kan skylla ifrån sig på omständigheter eller på andra människor. Egot gör allt för att överleva och för att vi ska få fortsätta att lida!


Egentligen är egot ett kontrollsystem. Och det mesta handlar om ett kollektivt program som handlar om polaritet och lidande. En kollektiv tankeform som vi alla delar, men som genom egot görs om till personlig verklighet och håller på så sätt kvar oss i omedvetenheten.


QiBalance helande form ger dig perspektiven då medvetenheten vidgar sig. Du bir fri från egots grepp efter hand med behandlingarna, där du på ditt högre medvetandeplan verkligen klart och tydligt kan inse att det förflutna inte spelar någon roll i dig. Det påverkar dig inte längre. Det ger dig frihet och du inser till slut att du alltid varit fri.


Ärkeänglarna kommer med budskap om de nya frekvensernas former om den nya verkligheten som började redan i januari 2016 och etablerade sig då som ett ljusfält runt vår planet för att till slut bli manifesterat fullt ut nu i september. Det vi ser och upplever är en kulmination och själva utdrivningsskeendet där den nya verkligheten föds fram inom var och en av oss.

Konkret innebär det att vi under denna process kan komma att se och uppleva omvälvande fenomen som exempelvis att se allting från ett högre perspektiv. Vi kommer att få möjligheten att se frekvenser som vi ännu inte har kunnat se eller känna. Det är som att se allt efter en viss tidslinje, där vi kan se både bakåt och framåt och där allt ligger utefter detta frekvensband. Det är början på skiftet där hela upplevelsen av vårt mänsliga perspektiv kommer att bytas ut. För ljusarbetare och alla som arbetat mycket och intensivt sista tiden med att hjälpa mänskligheten att nå hit, så kommer detta att upplevas som en stor befrielse då utvecklingen nu mer går av sig själv. Många kommer att känna av denna process som mycket jobbig.Du som känner det tungt just nu har även nu möjlighet att på det enkla sättet med en QiBalancebehandling få tillgång till den högre frekvensen och lättare kunna ta del av all förändring som nu sker då egots makt börjar avta mer och mer med ökad medvetenhet.


Vårt DNA kommer att uppgraderas och vi kommer därigenom få förmågan att uppleva tid på ett annat sätt.

Vi kommer alla att känna frihet att gå vår egen själsväg när vi får tillgång till vårt högre själv som i sig själv är bortom tid och rum.  Vi kommer per automatik med tiden komma att kunna verka mer synkront med det universiella flödet.


Egot finns som en struktur i det att medvetandet idenfitierar sig med minnen från det förflutna eller tankar om framtiden. Själen existerar däremot i nuet och går därför bortom tid och rum. I nuet sker allt samtidigt vilket gör att framtiden och histoien finns parallellt men inte i sig själva.

På samma sätt kan geot inte existera av sig själv utan det måste alltid stå i relation till något för att kunna finnas.


Vi kommer att se bortom lagen om orsak och verkan. Egot tror alltid att det måste göra något på ett visst sätt för att få ett visst bestämt resultat. Men när egot inte kan styra på grund av att medvetenheten ökar som ser egot kommer vi i stället kunna manifestera saker direkt utan egots påverkan. Det innebär att vi helt enkelt går in och blir samma frekvens som det som vi vill manifestera.


Vi kommer att kunna bli ett med våra egna manifestationer vilket egentligen är vår egen själsväg. Vi ser då synkront vad som redan ligger på vår väg och vi blir det som redan är manifest. Så att själsvägen är redan alla möjligheter i sig själv.


I december kommer vi att kunna gå in i  högre tillstånd där vi kan se enheten i allt. För att kunna dra nytta av energierna och förhöjningarna som nu kommer under de närmaste månaderna så är det viktigt att inte lägga för stor vikt vid de fem sinnena. Vi behöver se till det som händer på insidan och inte falla för vad som sker inom oss under tiden. Vi görhöver se genom hjärtat och glömma hjärnan ett tag tills denna process är manifesterad.


De fem sinnena lurar oss att tro på illusionen så länge som vii styrs av egot, men när vi går in i hjärtat så kan egot i stället tjäna själen.

Planera så lite som möjligt så du slipper binda upp dig själv i en framtida händelse. Det blir i sig själv en begränsning eftersom du bestämmer en viss väg, när du på själsplanet redan är alla möjlihgeter. Framöver kommer nu även möjligheten att se och förstå detta med tidens illusion. Du kommer att kunna veta direkt i ögonblicket vad du ska göra, sedan kan du använda det egot -  alltså det lägre medvetandet till att planera i tid och rum det du redan vet. Så när egot tjänar själen istället, kan det utföra sin funktion som det var tänkt från början. Att vara det högre självets frack där du kan agera i den tredje till femte dimensionen som mest effektivt.


Vi kommer även att stå inför ett val. Det handlar om den gamla verkligheten som håller på att förgås till att stanna där eller att välja den nya verkligheten som är på väg att födas i ditt hjärta. Stressen som du kan uppleva inom dig handlar om identifikationer med personer, saker eller händelser som är kopplade till den gamla verkligheten som inte längre fungerar. Valet handlar om att våga släppa taget eller att stanna kvar. Om du inte vågar släppa taget, kommer det att kännas jobbigt på olika sätt så klart.


Ju närmare vi kommer det planetära skiftet desto mer effekter kommer att bli märkbara. Nya typer av ljus och ljudfenomen kommer att kunna förnimmas då vi öppnar upp för högre dimensioner. Vi kan känna att det blir svajigt eller andra olustiga känslor. Detta är endast att det handlar om en stabilisering och integrering av nya frekvenser i kroppen som kommer av att vi öppnar upp för andra verkligheter.


I världen kan vi uppleva att det är kaos under tiden. Det är viktigt att vi går inåt.  Rädslor uppstår naturligt då vi tror att vi tappar kontrollen. Men faktum är att vi måste släppa kontrollen för att ha kontroll. Det vi upplever som att ha kontroll är långt ifrån att ha släppt all kontroll och i stället ha "koll på läget" samtidigt som vi är i flödet där allting är.

Det är som att vara en surfare på energivågen!


Vill du ha hjälp att lättare hänga med i svängarna,

så är en QiBalancebehandling bara ett sms eller samtal bort

                                                                  Wake Up


                             Ett kvantsprång

            in till nollpunktsfältet

                                       

     ~ ett fält av oändlig potential ~


Kvantfysiken beskriver nollpunktsfältet som ett fält av oändlig potential.

Det inrymmer allt som funnits och som kommer att finnas.

Där finns information om våra resor. Man kan likna det vid ett gränslöst informationshav som genomsyrar allt i universum inklusive människan.


Fältet är arenan för allt.Vi kan kommunicera med fältet och vi kan utföra experiment och vi kan lära oss mer om fältet. Vi kan använda våra tankar och känslor för att  manifestera saker och händelser med fältets hjälp.


Det finns forskare som säger att fältet helt enkelt är ren kärleksenergi eller Gudomlig energi om man så vill.


Fysikern Dr Harold E Puthoffs  (Standford University) forskning visade, det vi känner till idag, att elektroner får sin energi genom nollpunktsfältet - som tidigare ansetts vara ett tomrum kring elementen. Det påvisades att atomstrukturen kollapsar utan nollpunktsenergi.

Nollpunktsfältet är en gigantisk självgenererande energiloop som genomsyrar allt i universum. Där finns ingen friktion. Allt motstånd är borta i ett obegränsat och fritt energiflöde. Noll är den perfekta balanspunkten. Vid noll är energin synkroniserad, eller koherent, utan friktion och motstånd.


Allt finns i fältet av medvetenhet

~ vi är omgivna av ett informationsfält innehållande dåtid, nutid och framtid ~


Sammanflätning


Ett fenomen som gör att två partiklar uppträder synkront utan några mellanled eller kontaktpunkter. Kvantfysiken visar att ett föremål kan påverka ett annat föremål utan att vara i närheten av det.


Detta kan förklara varför exempelvis kinesiologi och distanshealing funkerar. Principen bygger på att en atom som en gång varit i närheten av en annan atom kan påverkas av den atomen oavsett hur långt bort den befinner sig från den andra.


Här kan vi även se hur det kollektiva medvetandet fungerar och varför vi människor påverkas så starkt av andra utan att vi är medvetna om det.Sammanflätning hänger nära ihop med det man kallar icke-lokalitet.

Fysikern John S. Bell har förklarat att det inte finns några isolerade system. Varenda partikel i universum befinner sig i ögonblicklig kommunikation bortom ljusets hastighet med alla andra partiklar. Hela systemet, även de delar som befinner sig på galaxers avstånd från varandra, fungerar som ett enda enhetligt system.

CIA har genom experiment redan 1993 konstaterat att människans känslor kan påverka levande DNA oavsett avstånd. Förklaringen lyder att det finns en sammanbindande energi mellan kroppens vävnader och att celler och DNA kommunicerar vi denna energi.