By 

QiBalance

Sorg,stress

och

bearbetning

Sorg är en förlust av någonting


Att få hjälp med att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster ger en försoning med det förflutna som ger frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.


Fakta om sorg


I sorg känner vi våra brustna hjärtan. I våra försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften.

De flesta av oss försöker lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.


Vad är sorg? 

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur dessa förluster upplevs är naturligtvis individuellt, men de är alltid smärtsamma.


Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Men sorg kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar i livet. Det kan handla om separationer, övergrepp av olika slag och omfattning. Det kan även handla om relationsproblematik till partner, barn, föräldrar, vänner, kollegor, egen eller annans sjukdom. Eller det kan handla om att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Besvikelser, svek, maktlöshet, skuldbelägg på både sig själv och andra eller omgivningen, och försvar är gemensamma begrepp som inte kan lösas upp så lätt.


Sorg är oftast komplex

Det är sällan en person endast har en sorg att bära. När vi lagt locket på och en ny sorg knackar på dörren blossar oftast hela livets sorger upp och det känns övermäktigt.

När vi har flertalet olösta sorger i vårat bagage blir ryggsäcken alldeles för tung. Vi behöver få hjälp att finna och öppna bagageluckan så att säga.


Tillfälliga lättnader 

De flesta av oss har från tidig barndom, felaktigt visade hur vi bör hantera sorgliga och smärtsamma känslor. Då lagrar kroppen denna känslomässiga energin inom oss. Den får aldrig pysa ut. Den tystas ned.

När vi var små kan det vara så lite som behövs för att detta ska ske. När ett litet barn kommer hem från förskolan efter att ha blivit sårat av de andra barnen  kan en förälder fråga vad som har händ. Barnet svarar med tårar i ögonen att de andra barnen varit elaka. Oftast tröstar den vuxne naturligtvis, men säger samtidigt uppmuntrande "här får du en kaka så mår du bättre.” På så vis lär sig barnet läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.


Här följer några exempel över beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan få en negativ inverkan på sörjande människor:


•Mat

•Alkohol och psykofarmaka som ger   ytterligare biverkningar.

•Arbete

•Träning

•Shopping •Sex •Ilska


Detta är inte skadligt i sig självt. De kan däremot bli skadligt när det utförs av fel anledning, eller riktas mot andra i egen lättnad.  Att bara "äta en kaka" bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust har orsakat. Att handla är ingen långsiktig lösning på en smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa. Tvärtom kan det få motsatt effekt.


Sorgbearbetning 


Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar spricker. Det är normalt och naturligt att upptäcka saker som vi önskat hade varit annorlunda. Sådant vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Som vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.


Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?


Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Det är enklare än du tror.

Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.


Förlorad barndom 

Många har gått hela livet med en djup sorg. Oftast handlar det om trauman, känslomässigt frånvarande föräldrar och chock.

Hjärnan har endast två val vid chok. Att frysa eller bearbeta. Har hjärnan valt att bearbeta en händelse, är den på ett medvetet plan där den är uppenbar. Men det är inte givet att händelsen är läkt för det. Ofta tar vi med oss händelser som att det är vår berättelse om oss själva. Vi identifierar oss med vår historia, i stället för att se att vi har en historia om oss. Den sitter hårt och vi behöver alla få hjälp med den förändrade attityd vi har samtidigt som hjärnans synapser behöver upplösas. Då först kan mönster verkligen komma till en punkt där vi kan förända vår inställning till oss själva, våra "plågoandar" och framtiden.

Stress - lyssna på signal...


Stress påverkar oss både kroppsligt och mentalt.


Vi behöver vara uppmärksamma på våra kroppar och vår omgivning.

Stress är ju kroppens förberedelse för kamp, flykt eller aktivitet. Om vi blir rädda för något, så mobiliserar vi för flykt och kamp. Men om vi känner en lustfylld utmaning, så kan det ju också stressa oss med att vi ska leverera, hinna med osv. Men den stressen är inget farligt. Den har en början och ett slut.

Det kan naturligtvis bli för mycket utmaningar, som också viktar över i ond stress när vi tar på oss allt.


Stress blir farlig när långvarig och

utdragen spänning inte får sitt slut. 


När vi exempelvis blir stressade i vårat arbete av tidsbrist, ekonomi och familjens livspussel inte går ihop. Och inte ens en rolig helg nollställer oss, det börjar övergå i sömnstörningar och kroppsliga psykosomatiska besvär och det tycks inte ta slut. Då kan det äventyra hälsan på flera plan.


Vad händer i kroppen? 

Axlarna dras upp. - Ett urtidsbeteende i vårat autonoma system, för att skydda oss. Hjärnstam, hjärnbark, hjärta, andning och muskler  förbereder sig. Det innebär att blodet blir lite mer trögflytande, vi får mer drivmedel till muskler. Blodtryck och puls går upp för att transportera, medan andra organ går in i ett stand by-läge för att spara energi.

Det är egentligen ett väldigt komplicerad kemiskt spel i kroppen. Enkelt  kan det förklaras vara att stress är för att förbereda oss för att sticka från hela skiten, men det kan även vara när vi laddar för att göra något kul.

Ond stress är brist på kontroll - God stess för lustfyllda utmaningar. Den sistnämnda får inte bli för mycket!


Vi behöver vara vaksamma på

att inte köra så det ryker!


De personer som ligger störst i fara är de som gör karriär eller de som vill ligga på topp!

Entusiasm är bra, men när man träder över sig själv och tänker att man inte har tid, - då man föringar signalerna..det är då det är fara och färde!


För att inte hamna i fällan,

behöver vi kunskap om tidiga varningsignaler.

Första varningslampan lyser när man får sömnstörningar och känner sig irriterad eller agressiv.

Sömnlöshet och ilska kan senare leda till nedstämdhet och apati. Allmän oro och ångest, och till och med utlösa en stressrelaterad depression.


Det är i det här läget du blir irriterad...


Du får svårt att koncentrera sig, relationsstörnigar. Och så börjar man tappa både social och sexuell lust.

Vanliga symtom är mycket huvudvärk, flimmer för ögonen, spänd i käkar, hals, nacke och svårt att ta djupa andetag eller glömmer helt bort att andas. Domningar i armar och händer. Smärta i ländryggen, kramp i ben eller vader. Muskulära ryckningar vid insomnandet. Klåda på huden. Magen krånglar och I hjärnan springer det tusen kaniner utan att du får tag i en enda, och inte har du någon baklucka att släppa ut dom i heller!


Det är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och färändringar är


•En känsla av bedövning eller avtrubbning

•Humörsvängningar

•Okontrollerade utbrott och irritationer

•Koncentrationssvårigheter

•Oregelbunden sömn

•Förändrade matvanor

•Förändrade andra goda vanor

•En känsla av förlorad trygghet

•Energiförlust


Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tid. Det kan mer beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. Det inte är tiden i sig som avgör om eller när sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.


Myter om sorg

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället finns rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap, rädsla för att ta tag i eller beröra känslan och isolering är de främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Det resulterar oftast i att man undviker nya händelser för att inte bli smärtad igen. Oftast på ett omedvetet plan. Man får bara inte till det!


Sorg förväxlas ibland med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.


Ofta finns en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det.  För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det.  Eller att djup obearbetad sorg påverkar nya val i livet. Undvikande beteenden för att slippa smärta. På ett subtilt sätt uppmuntrar således omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda och förstådda.