Tankar kring Livskraft

Medberoende & Andlighet

Annie HernachWennerstrand

för sinne kropp & själ


Stödsamtal, coaching & kvantbehandlingar per telefon

QiBalance.se

Skam skuld och chockVåra följeslagare herr skam och fru skuld! 

Två läbbiga typer som har tagit över livet hos många. 

Skammen och skulden som får oss rädda, försvagade och förminskade. Dessa känslor ger såklart en låg självkänsla och kan även vändas till skuldbeläggande mot andra för att just lätta sitt eget hjärta. Vem orkar bära det hur länge som helst. Det är då skammen kommer som ett brev på posten och tränger sig på. Och så loopar det igen.

Hur hänger egentligen skam och skuld samman med medberoendet? 

Jag citerar ur boken "Möt din rädsla" av leg läkare Thomas Krishnande Trobe. 

"När vi har blivit utsatta för skam eller chock förlorar vi kontakten med oss själva. Smärtan är så stor att vi lämnar kroppen och tappar kontakten med vår energi. 
Resultatet blir att vi inte är centrerade".Jag bara älskar dessa ord från författaren Thomas Krishnande Trobe , då jag själv med behandlingsmetoten QiBalance Access just återskapar mittlinjen-centreringen och balansen hos våra klienter. 

Vidare skriver han att "när vi inte är centrerade eller har kontakt med vår energi känner vi en tomhet inom oss. Det känns obehagligt, så vi söker efter något utifrån för att fylla tomrummet med. Det är det bland annat som utgör en del av medberoendet."

Här tänker jag genast på att det inte alls enbart handlar om medberoende, utan även beroende. 
Och varje beroende har startat med ett medberoende.

Och kanske bör jag lägga till att beroende och medberoende inte behöver handla om missbruk av alkohol och droger. Och att medberoende inte är densamma som medmissbruk.

Jag undrar om det finns en enda alkoholist, en enda drogmissbrukare, en enda nikotinist eller spel, sex eller annan missbrukare som känt sig fylld och tillfreds med sig själv innan de började fylla på med någon yttre stimulans??

Jag tänker på relationsmissbruk. Jakten på att få vara älskad och behövd! Kontrollen för att ha sin roll och att den fungerar för att få sin näring från de vi kontrollerar.

Tilbaka till läkaren Thomas Krishnanda Trobes ord, och jag citerar; "När vi dessutom blir utsatta för skam eller chock kan vi inte kommunicera eller uttrycka oss klart. 

När det inträffar förlorar vi oss i den andre personen, vi vet inte vilka vi är, vad vi vill eller hur vi mår. Vi känner att vi är hjälplösa utan den andre. Vi tror vi är oförmögna att finna oss själva. Våra relationer blir som känslomässig spagetti, där vi gradvis förlorar gränser och identitet. 

Vi försöker kompensera genom att stänga av, vilja ha mer frihet eller kräva mer energi av den andra. 
Vi skyller problemen på förhållandet eller på den andre personen. 
Det enda sättet att ta sig ur den här mardrömmen är att läka såren från skam och skuld och chock genom att se dom, vara i dom och känna dom."

Ja, i dagens klara ljus spricker trollen 🤗

Vidare kan vi ställa oss en del intressanta frågor; 

Vad utlöser chocken? 

Kan en chock lösas upp av en annan chock?
På vilket sätt kritiserar vi oss själva för att vi befinner oss i chock? 
Hur kompenserar vi för chocken? 

Som en övning tänker jag att det är bra att skriva en lista över dina symtom på chock och försök urskilja vad som utlöser dom. Så kallade triggers.

När vi har en chock vet vi oftast inte om att vi har en.

Åtminstone kommer vi sällan åt den själva utan yttre hjälp av terapeut.

Fundera över hur du normalt försöker undvika känslan av chock och hur du dömer dig själv när du befinner dig i chock. 

Vad i ditt förflutna kan ha orsakat chocken? 
Det kan vara bra att skriva ner det du kommer på.

Ofta kommer mer upp vart efter en nedskriven bearbetning ha påbörjats. 


Tänk på ditt egna ansvar när du formulerar dig och observera hur dina tankar går. 
Försök att inte tappa din centrering genom att vältra dig i offermental sörja.

Var konkret och förhåll dig till fakta. 


Ofta handlar chock av förträngda minnen som vi försökt hålla undan för att överleva. 
Nu kanske du kan överleva bättre utan att förhålla dig till chock och skam och skuldkänslor.


Go Love Yourself     Tag tillbaka ditt jag! Tag tillbaka dig själv fullt ut ! Ge din visdom chansen, att få spridas i ljuset.

     Från livets lidande i kunskap till växande erfarenheter. Skriv! Skratta!  Gråt! Lev!

     Kom ihåg ditt ursprung! Vem är du? Vart kommer du ifrån? Vart ska du? Vad vill du?


     Du har ett syfte med ditt liv. Du kom hit av en orsak. Att finna något. Och att ge något!

     Och du har något stort att bidra med.

     Du är en del av allt. Glöm inte vem du är. Du behövs!

     Stråla  för vår vackra jord :-)


     Vi ska finnas för varandra. Vi är alla ett. Vi behöver alla vår planet. Men vår planet klarar sig utmärkt utan oss.


     Bli en regnbågskrigare Ge ditt bidrag i ljusarbetet där allt startar med dig själv. I ett kvantsprång Inifrån och ut

     I kärlek / Annie