Tankar kring Livskraft

Medberoende & Andlighet

Annie HernachWennerstrand

för sinne kropp & själ


Stödsamtal, coaching & kvantbehandlingar per telefon

QiBalance.se


"The work" by Annie-QiBalance

 

 

Vem skulle du vara utan berättelsen du har om dig som du upprepande berättar för dig själv och för andra?

 

Vem skulle du vara utan berättelsen om att du måste fatta beslut?

 

Vem skulle du vara utan tron på att du behöver något som du inte har?

 

Om du inte har det, hur kan du veta att du behöver det?

 

Hur kan du veta att du måste göra något för att få något eller bli fri från något?

 

Om du hade vetat det, så hade du redan fått det.

 

 

Vad du än finner eller upplever att du har problem med, som du mår dåligt av eller över, är en berättelse du skapat från en upplevelse som du haft en föreställning om inte är okej.

 

En upplevelse som du upplevt och tagit till dig och upprepat som ditt problem.

 

Den berättelsen säger dig att du befinner dig i krig med dig själv. I krig med omvärlden och i krig med det som är.

 

Fruktan har bara två orsaker; tanken på att förlora det du har, eller tanken på att inte få det du vill ha.

 

Själva behovet, är en berättelse som du berättar upprepande för dig själv. Det är i sig en lögn som skapar smärta och avskiljer dig från dig själv.

 

En tanke som ger en påföljande känsla som är obehaglig, är som en tydlig väckarklocka som talar om att du befinner dig i drömmen av lögn och osanning.

Den berättar att du inte undersökt tanken du haft utan att du trott blint på det du tänkt.

 

De fyra frågorna författaren Byron Katie frågade sig,

och som förändrade hennes och många andras liv var; 


1. Är det sant?
2. Kan jag verkligen veta att det är sant? 
3. Hur känner jag när jag tror på den tanken? 
4. Hur skulle jag känna om den tanken aldrig hade existerat?

 

Frågorna bryr sig inte om vilken berättelsen är. De bara väntar på att bli ställda.
De väntar på att du ska ställa dom.

 

Undersökningen av frågorna fungerar varje gång. En berättelse, som ger smärta, som jag undersöker med frågorna, som ger mig lugn och insikt utan smärta. -ett omintetgörande!

Det är i själva frågorna som värdet ligger. Och omvändningen. 


När boken kom ut 2005 fanns den ännu inte översatt. Jag ägnade varje dag åt den i ett års tid och när den kom som översatt till svenska, köpte jag en ny. 

Idag lever jag med dessa frågor och har både befriat mig från sjukdomar och smärtande barndomsminnen som hindrade mig att vara den jag är. Jag tröttnade på att lida!


Har du tröttnat på att lida? 
Då är frågorna och omvändningen verktyget på det du önskar manifestera.

Utan någon berättelse, finns ingenting att oroa sig för.

 

När vi lever utan berättelser om oss lever vi också utan föreställningar. 

Många klienter har loopat och frågat sig vad de är då, om de inga berättelser har om sig själva. Men den tanken kommer naturligtvis känslan av tillintetgörelse. Att inte vara något. 


Saken är den, att när vi lever utan föreställningar har vi inga förväntningar. 
Utan förväntningar blir vi inte besvikna eller svikna.

 
Vi är i stället utanför kriget. Utanför krigszonen. Vi lever på riktigt! Vi blir vakna! 
Vi kan inte vara annat än i en dröm där rullgardinen är nerdragen då vi gör andras personliga delar till våra egna personliga delar. Det är där krigszonen börjar.

 

I stället känner vi oss öppna, väntande, tillitsfulla och kärleksfulla mot det som träder fram inför oss, då vi är medvetet medvetna.

 

När vi vill ha en förändring behöver vi vara förändringen. Vi behöver vara dedikerade och med det disciplinerat engagerade att medvetet medverka i den förändring vi vill ha. Det innebär att iakta sig själv. Att observera tankar och påföljande känsla. Eller observera känslan och stanna upp för att komma åt tanken som nyss obemärkt svischat förbi. 

Vi har tränat hela livet på att vara som vi inte vill vara. Så nu fordras träning till att bli så som vi vill vara.  

 

Som begränsade varelser tenderar vi att fungera utifrån tankar och känslor. Det är där vi är i fångenskapen och begränsningarna av dina tankar och känslor. Därmed är vi förhindrade att se saker som det verkligen är. Och därmed ofria att förändra det vi skulle vilja förändra. Det gör att vi fortsätter att fungera utifrån våra trauma och dramor. Det vi blir upprörda över och våra intriger. Polaritetsberoende är ett av de starkaste beroenden som finns!

 

Vad skulle hända om vi alltid utgick från frågor i stället för påståenden?

Vad ska till för att du ska börja ställa frågor i stället för påståenden, anklagelser, berättelser med bestämdhet om hur det var?

 

Hur många verklighetsillusioner (matrix) har vi som vi gillar och tror på?

Allt vi tror på att vi måste göra för att bevisa att vi finns. Allt vi strävar efter eller kämpar med för att uppnå. Det vi strävar efter att bli, vara och att ha. Hur skulle det vara att inte behöva bevisa att du finns? 

Verklighetsillusionerna håller oss inom ett specifikt område där även allt måste hänga ihop för att ha en mening. Gå inte utanför boxen, det är "farligt-mentalitet". Där har vi även sjukdomsvinst och där allting utgår från sorg och vemod. 

 

 

Vad ska till för att jag ska känna mig fri? 
Om jag hade vetat det, skulle jag inte känna mig fri redan?

Hur vet jag att jag behöver känna mig fri?

Jag har friheten inom mig varför känner jag mig ofri?

Vad ska till för att jag ska släppa de delar och de tankar som skapar känslan av ofrihet.

 

Om din logik skulle kunna lösa det här som inte fungerar i ditt liv,

hade den inte redan gjort det?

 

Känns det rätt? 
Känns det krångligt? 


Behöver du hjälp att lösa knutar och bena upp oredan mellan hjärta och hjärna?

Jag hjälper dig gärna!

 

 

 

 

 

Go Love yourself 

När jag förstår hur tankarna flyger

kan jag befria mig från det kaos jag

trott varit sanning


Jag är Alkemisten

Jag är mästaren i mitt eget liv

Jag lättar ankaret. Jag håller i rodret

Jag styr mitt skepp och Jag bestämmer målet

Tag tillbaka ditt jag! Tag tillbaka dig själv fullt ut ! Ge din visdom chansen, att få spridas i ljuset.

Från livets lidande i kunskap till växande erfarenheter. Skriv! Skratta!  Gråt! Lev!

Kom ihåg ditt ursprung! Vem är du? Vart kommer du ifrån? Vart ska du? Vad vill du?


Du har ett syfte med ditt liv. Du kom hit av en orsak. Att finna något. Och att ge något!

Och du har något stort att bidra med.

Du är en del av allt. Glöm inte vem du är. Du behövs!

Stråla  för vår vackra jord :-)


Vi ska finnas för varandra. Vi är alla ett. Vi behöver alla vår planet. Men vår planet klarar sig utmärkt utan oss.


Bli en regnbågskrigare Ge ditt bidrag i ljusarbetet där allt startar med dig själv. I ett kvantsprång Inifrån och ut

I kärlek / Annie