Ett samtal kan förändra allt!

QiBalance

Coaching & vägledning

Välj och Klicka

på den terapeut som du känner dig mest dragen till


bara ett samtal bort!

Vi finns för dig!Ibland kan det vara en stor trygghet och ett enormt stöd i att veta att du kan få en tid för ett samtal med någon. utan lång väntetid.


Vi är alla här utbildade och med lång erfarenhet inom coaching och vägledning.


vi har allesamman en stor portion av både förståelse och kärlek genom egna erfarenheter och vägar ut.


Det spelar ingen roll hur litet eller stort problem du tycker att du har.


Det finns inget problem som är för litet eller för stort

Tag tillbaka ditt jag! Tag tillbaka dig själv fullt ut ! Ge din visdom chansen, att få spridas i ljuset.

Från livets lidande i kunskap till växande erfarenheter. Skriv! Skratta!  Gråt! Lev!

Kom ihåg ditt ursprung! Vem är du? Vart kommer du ifrån? Vart ska du? Vad vill du?


Du har ett syfte med ditt liv. Du kom hit av en orsak. Att finna något. Och att ge något!

Och du har något stort att bidra med.

Du är en del av allt. Glöm inte vem du är. Du behövs!

Stråla  för vår vackra jord :-)


Vi ska finnas för varandra. Vi är alla ett. Vi behöver alla vår planet. Men vår planet klarar sig utmärkt utan oss.


Bli en regnbågskrigare Ge ditt bidrag i ljusarbetet där allt startar med dig själv. I ett kvantsprång Inifrån och ut

I kärlek / Annie